ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน จากแรงดันเกินชั่วขณะด้วยอุปกรณ์ป้องกัน SURGE