MITSUBISHI Watt Hour Meters มิเตอร์วัดไฟฟ้า รุ่นจานหมุน ต้องที่ PITI จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เอบีบี ต้องที่ ปิติ ไฟฟ้าโรงงาน อุปรกรณ์ไฟฟ้าอุตสหกรรม บริษัทเอบีบีให้ความไว้วางใจเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ABB Mitsubishi 3M Panasonic Clipsal
The Exclucive Distributor ABB Mitsubishi 3M Panasonic Clipsal ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ Low Voltage และนวตกรรม ครบวงจร

มิเตอร์วัดไฟฟ้า

Watt-Hour Meter Mitsubishi – มิเตอร์ไฟฟ้าชนิดจานหมุน มิตซูบิชิ ราคาถูก
มิเตอร์ไฟฟ้าชนิดจานหมุน ได้รับการออกแบบและผลิตอย่างพิถีพิถัน โดยเลือกใช้เฉพาะชิ้นส่วน เกรดสูง จึงได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพและความไว้วางใจจากการไฟฟ้าให้เป็นผู้ผลิตมิเตอร์จานหมุน 1 เฟส และ 3 เฟสทุกแบบ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สำหรับบ้านพักอาศัยร้านค้า ไปจนถึงขนาดใหญ่ พิกัดกระแส 50(150)A สำหรับภาคธุรกิจต่างๆ

มิเตอร์วัดไฟฟ้าอิเล็่ทรอนิกส์ รุ่นมาตรฐาน
“MITSUBISHI” Electronic Watt Hour Meters

มิเตอร์วัดไฟฟ้าอิเล็่ทรอนิกส์ รุ่นอัตโนมัติ
“MITSUBISHI” Electronic Watt Hour Meters

มิเตอร์วัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ SX1

Mitsubishi SX2

Meters mx2

Mitsubishi Watt Hour Meters

Watt-Hour Meter Mitsubishi – มิเตอร์ไฟฟ้าชนิดจานหมุน มิตซูบิชิ ราคาถูก
มิเตอร์ไฟฟ้าชนิดจานหมุน ได้รับการออกแบบและผลิตอย่างพิถีพิถัน โดยเลือกใช้เฉพาะชิ้นส่วน เกรดสูง จึงได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพและความไว้วางใจจากการไฟฟ้าให้เป็นผู้ผลิตมิเตอร์จานหมุน 1 เฟส และ 3 เฟสทุกแบบ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สำหรับบ้านพักอาศัยร้านค้า ไปจนถึงขนาดใหญ่ พิกัดกระแส 50(150)A สำหรับภาคธุรกิจต่างๆ

มิเตอร์แบบต่างๆที่เราผลิตเพื่อการไฟฟ้า

แบบ 1 : มิเตอร์ไฟฟ้าชนิด จานหมุน

มิเตอร์ไฟฟ้าชนิดจานหมุน ได้รับการออกแบบและผลิตอย่างพิถีพิถัน โดยเลือกใช้เฉพาะชิ้นส่วน เกรดสูง จึงได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพและความไว้วางใจจากการไฟฟ้าให้เป็นผู้ผลิตมิเตอร์จานหมุน 1 เฟส และ 3 เฟสทุกแบบ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
สำหรับบ้านพักอาศัยร้านค้า ไปจนถึงขนาดใหญ่ พิกัดกระแส 50(150)A สำหรับภาคธุรกิจต่างๆ

แบบ 2 : มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ชิปประมวลผลแบบดิจิตอลเพื่อวัดค่าต่างๆทางไฟฟ้า เช่น หน่วยการใช้ไฟ, โวลต์, แอมป์ มีให้เลือกทั้งแบบ 1 เฟส (SX Series) 3 เฟส (MX Series) รุ่นติดตั้งใช้งานแบบเดี่ยวๆ Standalone และรุ่นเชื่อมต่อระบบอ่านอัตโนมัติ AMR
สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัย และ สำหรับผู้ใช้ ไฟประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

แบบ 3 : มิเตอร์อัจฉริยะ

มิเตอร์อัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมอีกขั้นของมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้า มิเตอร์สามารถวัดไฟซื้อ-ขายได้ในเครื่องเดียว มีระบบป้องกันการละเมิด เช่น ต่อสลับทาง ต่อบายพาส สามารถตัดโหลดได้อัตโนมัติภายในตัว หรือ สั่งตัดโหลดจากระยะไกล มีอุปกรณ์สื่อสาร PLC หรือ RF ติดตั้งมาพร้อม และ รองรับการอัพเกรดโปรแกรมใหม่ๆ ในอนาคต
เพื่อให้ เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และรองรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนในอนาคต อย่างเช่น แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา

MITSUBISHI ELECTRICAL INDICATING METERS มิเตอร์ไฟฟ้า เครื่องวัดทางไฟฟ้า ต้องที่ PITI จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เอบีบี ต้องที่ ปิติ ไฟฟ้าโรงงาน อุปรกรณ์ไฟฟ้าอุตสหกรรม บริษัทเอบีบีให้ความไว้วางใจเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ABB Mitsubishi 3M Panasonic Clipsal

The Exclucive Distributor ABB Mitsubishi 3M Panasonic Clipsal ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ Low Voltage และนวตกรรม ครบวงจร