ABB Formula ต้องที่ PITI จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เอบีบี ต้องที่ ปิติ ไฟฟ้าโรงงาน อุปรกรณ์ไฟฟ้าอุตสหกรรม บริษัทเอบีบีให้ความไว้วางใจเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ABB Mitsubishi 3M Panasonic Clipsal
The Exclucive Distributor ABB Mitsubishi 3M Panasonic Clipsal ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ Low Voltage และนวตกรรม ครบวงจร

SACE Formula AIR – Air circuit breakers

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ถูกผลิตได้ตามมาตรฐาน โดยการออกแบบให้มีขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพในการทำงานสูง รวมถึงความ
สะดวกและง่ายในการใช้งาน ซึ่งสามารถปรับ Terminal ทั้งแบบ Horizontal rear Terminal หรือ Vertical rear Terminal ได้ในตัว
Formula AIR ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานที่พักอาศัย ซึ่งมีรุ่น FA2
สามารถรองรับการใช้งานได้ถึง 2000 A และรุ่น FA4 สามารถรองรับการใช้งานได้สูงสุดถึง 4000 A มีทั้งรุ่น 3 โพล และ 4 โพล
มีการติดตั้งทั้งแบบ Fixed Version และแบบ Withdrawable Version

SACE Formula AIR – Air circuit breakers

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ถูกผลิตได้ตามมาตรฐาน โดยการออกแบบให้มีขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพในการทำงานสูง รวมถึงความ
สะดวกและง่ายในการใช้งาน ซึ่งสามารถปรับ Terminal ทั้งแบบ Horizontal rear Terminal หรือ Vertical rear Terminal ได้ในตัว
ABB Formula AIR ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานที่พักอาศัย ซึ่งมีรุ่น FA2
สามารถรองรับการใช้งานได้ถึง 2000 A และรุ่น FA4 สามารถรองรับการใช้งานได้สูงสุดถึง 4000 A มีทั้งรุ่น 3 โพล และ 4 โพล
มีการติดตั้งทั้งแบบ Fixed Version และแบบ Withdrawable Version

ABB ต้องที่ PITI จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เอบีบี ต้องที่ ปิติ ไฟฟ้าโรงงาน อุปรกรณ์ไฟฟ้าอุตสหกรรม บริษัทเอบีบีให้ความไว้วางใจเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ABB Mitsubishi 3M Panasonic Clipsal
The Exclucive Distributor ABB Mitsubishi 3M Panasonic Clipsal ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ Low Voltage และนวตกรรม ครบวงจร
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ถูกผลิตได้ตามมาตรฐาน โดยการออกแบบให้มีขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพในการทำงานสูง รวมถึงความ
สะดวกและง่ายในการใช้งาน ซึ่งสามารถปรับ Terminal ทั้งแบบ Horizontal rear Terminal หรือ Vertical rear Terminal ได้ในตัว
ABB Formula AIR ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานที่พักอาศัย ซึ่งมีรุ่น FA2
สามารถรองรับการใช้งานได้ถึง 2000 A และรุ่น FA4 สามารถรองรับการใช้งานได้สูงสุดถึง 4000 A มีทั้งรุ่น 3 โพล และ 4 โพล
มีการติดตั้งทั้งแบบ Fixed Version และแบบ Withdrawable Version

 

The Exclucive Distributor ABB Mitsubishi 3M Panasonic Clipsal ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ Low Voltage และนวตกรรม ครบวงจร