IP44

ABB Industrial plugs and sockets IP44 New Basic & Safe

ABB Industrial plugs and sockets

ABB Industrial plugs and sockets IP44 New Basic & Safe

ผลิตภัณฑ์ปลั๊กและเต้ารับสำหรับงานอุตสาหกรรม รุ่น Basic & Safe ของเอบีบีมีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานสากล (IEC) ง่ายต่อ
การใช้งาน มีประสิทธิภาพสูง และติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากมีเครื่องหมายแสดงขั้วต่อที่ชัดเจน มีความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะมีการเชื่อมต่อระหว่างปลั๊กและเต้ารับ วัสดุทีใช้ผลิตเป็นพลาสติก PA เกรดดี มีคุณภาพและความปลอดภัยเหมาะกับการใช้งาน
โดยผลิตภัณฑ์ปลั๊กและเต้ารับรุ่น Basic & Safe เป็นผล ิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ประกอบไปด้วยปลั๊กตัวผู้, เต้ารับตัวเมียกลางทาง,
เต้ารับตัวเมียแบบติดผนัง, เต้ารับตัวเมียแบบฝังตรง และเต้ารับตัวเมียแบบฝังเฉียง โดยทุกแบบจะมีค่าการป้องกันให้เลือกใช้ IP44 และ
IP67 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ และการใช้งาน
การประยุกต์ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ปลั๊กและเต้ารับรุ่น Basic & Safe เอบีบีเป็นทางเลือก
ที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือและความ
ปลอดภัยสูง
ตัวอย่างเช่น
• งานอุตสาหกรรม
• อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
• ระบบสาธารานูปโภค
• สถานที่ก่อสร้าง
• เหมืองแร่
• การเชื่อมต่อแอ็ปพลิเคชันทางทะเลของคอนเทนเนอร์ตู้เย็น
สำหรับการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นควันและความชื้นสูง
รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะมีน้ำเข้ารอบทิศทาง มีความต้องการเฉพาะทาง
เช่นสำหรับความต้านทานรังสียูวี, ความต้านทานต่อสารเคมี,
ความต้านทานเชิงกล เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้ทางเอบีบีก็มีผลิตภัณฑ์
ปลั๊กและเต้ารับรุ่น Touch & Safe เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

ABB Industrial plugs and sockets IP44

ปลั๊กตัวผู้ IP44
เต้ารับตัวเมียกลางทาง IP44
เต้ารับตัวเมียแบบติดผนัง IP44
เต้ารับตัวเมียแบบฝังตรง IP44
เต้ารับตัวเมียแบบฝังเฉียง IP44