กล่องพลาสติก

ABB Plastic Enclosures กล่องพลาสติกสำหรับรุ่น Compact & Modular

ABB Plastic enclosures

ABB Plastic Enclosures กล่องพลาสติกสำหรับรุ่น Compact & Modular
• IP66 แข็งแรง คงทน
• สามารถใช้ได้กับรุ่น compact และ modular
• ติดตั้งคอนแทคบล็อคบนรางในกล่อง
• เข้าสายไฟแบบ knock-out
กล่องพลาสติกเปล่า Empty enclosure for Compact & Modular
คอนแทคบล็อคและแลมป์บล็อค Contact block & LED block for enclosure