Automatic Transfer Switch Controller

ABB ATS022 – Automatic Transfer Switch Controller

ABB ATS022 – Automatic Transfer Switch Controller ATS022 คืออุปกรณ์ควบคุมการสลับแหล่งจ่ายไฟปกติไปยังแหล่งจ่ายไฟสำรองโดยอัตโนมัติ โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมแบบไมโครโปรเซสเซอร์โดยการทำงานจะตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติในกรณีที่ข้อผิดพลาด ตัวควบคุมจะสั่งStart/Stop ไปยังแหล่งจ่ายไฟสำรองหรือเจนเนอเรเตอร์ โดยผ่านการสลับสถานะการทำงาน ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ตัว ชุด ATS022นี้สามารถใช้ได้ทั้ง MCCB และ ACB SACE โดยติดตั้ง ชุดมอเตอร์ในการทำงานทั้งสองชุด โดยการเปลี่ยนสถานะของเซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถตั้งค่าหน่วงเวลา และฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ ได้ ABB SACE ATS022

ABB ATS022

ABB Automatic Transfer Switch Controller
ABB Automatic Transfer Switch Controller