บริษัท เอบีบี จำกัด (ประเทศไทย) นำโดย คุณ ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และทีมงาน เข้ามาสวัสดีปีใหม่ 2562