จัดอบรมภายใน เรื่อง การสร้างบุคคลิกภาพ การสื่อสารและการบริการที่ดี

จัดอบรมภายใน เรื่อง การสร้างบุคคลิกภาพ การสื่อสารและการบริการที่ดี

วันที่ 21 กรกฏาคม 2018 บริษัท ปิติ ดิสทริบิวชั่น ซีสเท็มส์ จำกัด ได้จัดอบรมภายใน เรื่อง การสร้างบุคคลิกภาพ การสื่อสารและการบริการที่ดี ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นให้พนักงานพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาคร๊าบ.. ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานกันไปเต็มที่