เมื่อซื้อสินค้าในกลุ่ม Capacitors 50,000 รับ All Black T-Shirt 1 ตัว