เอบีบีร่วมจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับบริษัท ปิติ ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด

มิตรภาพคือรากฐานสำคัญของความสำเร็จร่วมกัน เอบีบีร่วมจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับบริษัท ปิติ ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด ในโครงการ Distributor Development Program ที่ Fountain Tree Resort เขาใหญ่ เมื่อวันที่ 21-21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นที่จะเพิ่มทักษะความรู้ในด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แก่เพื่อนพนักงานตัวแทนจำหน่ายทุกท่าน เพื่อยกระดับและพัฒนาการให้บริการรวมถึงการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น