ABB สวิตช์และเต้ารับ Switch & Socket – Step สวิตช์

สวิตช์และเต้ารับ Step
Switch & Socket – Step

ABB สวิตซ์และเต้ารับรุ่น Step มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และมีกรอบให้เลือกถึง 5 สี ได้แก่ สีขาว สีดำ สีเงิน สีทอง และสีไม้

สวิตซ์และเต้ารับรุ่น Step สามารถใส่และถอดอุปกรณ์ออกได้จากด้านหน้าโดยไม่ต้องถอดตะแกรงออก สวิตช์สามารถเข้าสาย
ได้โดยไม่ต้องขันสกรูและไม่ต้องใช้ไขควงหรืออุปกรณ์อื่นๆ ช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา ตะแกรงติดตั้งทำจากพลาสติก
อย่างดีที่มีความทนทานช่วยให้อุปกรณ์และกรอบสามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงตลอดอายุการใช้งาน

สวิตซ์และเต้ารับรุ่น Step มีโครงสร้างที่แข็งแรง ช่วยยึดไม่ให้อุปกรณ์ขยับหรือจมลงไปหลังการใช้งานเป็นเวลานาน โดยกรอบ
ของรุ่น Step สามารถปรับความสูงได้ถึง 3 มม. ด้วยขาล๊อค 4 ขาที่มีคุณลักษณะเป็นฟันปลา ช่วยให้ปรับความสูงของกรอบได้อย่าง
อิสระ ทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์แม้บนผนังที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการ
ใช้งานโดยการเข้าสายจากทางด้านหลังอุปกรณ์ โดยสามารถใช้สายไฟอ่อน (Flexible cable) ได้ถึงขนาด 4 มม 2 หรือขนาด
6 มม2 สำหรับสายไฟแข็ง (Rigid cable)

สวิตช์ทางเดียว สวิตช์สองทาง