ทดสอบการทำงานของ ATS022 หลัง Wring เรียบร้อย ทั้งแบบ Manual และ Auto ทำยังไง