ขั้นตอนประกอบชุด ATS เบรคเกอร์ XT3N อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และทดสอบการใช้งานเบื้องต้น